25. 1. 2022

Voda je základ, to víme všichni. Víte ale také, že většina nemocí je způsobena právě konzumací nebo použitím znečištěné vody? Stačí obyčejné čištění zubů a problém může být na světě.

Například v situaci, kdy jedete na dovolenou do tropické země, na túru do hor, nebo jen na procházku po lesích v ČR je vždy lepší mít po ruce přípravek, který Vám zajistí zdravotně nezávadnou vodu. Asi nikdo nechceme zažít situaci, kdy místo pobytu na pláži trávíme čas v oné místnosti.

Pojďme se nejdřív podívat na obvyklé způsoby dezinfekce vody

  • Převařování vody

Jednoduchá, dostupná a velmi účinná metoda dezinfekce, nicméně mezi nevýhody patří velká energetická náročnost tohoto postupu, nelze tímto postupem snadno upravit velké objemy vody a je nutné čekat na vychladnutí vody, která je přitom náchylná k sekundární kontaminaci z okolí.

  • Filtrace vody

Provádí se separací mikroorganizmů na filtračních materiálech z různých materiálů (plastické nebo keramické hmoty, membrány, apod.). Čím je průměr pórů ve filtračních materiálech menší, tím je dezinfekční účinnost filtru vyšší, ale též je vyšší náchylnost filtrů k zanášení mechanickými nečistotami. Pokud vykazuje filtr mechanickou závadu (trhlina), může mikrobiální znečištění pronikat do upravené vody.

  • Chemická úprava vody

Využívá dezinfekčních účinků zejména jódu a chlóru na mikrobiální a biologické oživení. Dezinfekční účinnost preparátů na bázi výše uvedených halogenů je velmi závislá zejména na výši dávky aktivní složky, dále pak na době expozice, obsahu organických látek ve vstupní vodě, teplotě vody a dalších faktorech. Vzhledem k tomu, že převážná většina ve světě vyráběných souprav využívá pouze dezinfekční preparáty bez následné deaktivace nespotřebovaného dezinfektantu, nelze používat koncentrace aktivní dezinfekční složky vyšší než řádově jednotek miligramů jodu nebo chloru na litr vody. Tím je omezena dezinfekční účinnost těchto souprav pouze na méně rezistentní mikroorganismy a navíc je finální voda ovlivněna velmi nepříjemnými vjemovými vlivy halogenů (charakteristická chuť a zápach).

Systém dezinfekce vody – AQUASTERIL®

Specialisté firmy AQUA PLUS s.r.o. vyvinuli systém chemické dezinfekce vody, který nevykazuje nedostatky doposud známých postupů. Systém AQUASTERIL® využívá vysoké dávky aktivního chloru, který během doby expozice zlikviduje veškeré viry, bakterie a parazity ve vodě a následně pomocí preparátu na bázi vitamínu převede nespotřebovaný aktivní chlor na neškodné chloridy, které jsou běžnou součástí lidské potravy (např. kuchyňská sůl). Výsledná voda se svými vjemovými vlastnostmi nijak neliší od organoleptických charakteristik vstupní vody. Znamená to, že ve finální vodě nejsou žádné negativní chuťové nebo pachové vlivy způsobené procesem dezinfekce vody systémem AQUASTERIL®.

Důkladné testování

Systém AQUASTERIL® byl podroben důkladným a dlouhodobým laboratorním i terénním zkouškám ve více než 60 zemích čtyř kontinentů. Dezinfekční účinnost byla potvrzena protokoly a certifikáty v řadě tuzemských a zahraničních institucích. Postup AQUASTERIL® byl testován dlouhodobě v terénu během půlroční expedice AQUA TERRA ve východní Africe, při přípravě vody pro obyvatele postižené zemětřesením v Arménii a Iránu a při akcích humanitárního charakteru v Čečensku a Abcházii. Dále byl systém AQUASTERIL® využíván při úpravě vody v oblastech postižených záplavami v roce 1987 ve východních Čechách a na Moravě. Další řada aplikací probíhá po řadu let při vybavování jednotlivců a skupin občanů ČR při jejich cestách do zemí tropického a subtropického podnebního pásma.

Použití

Metodu AQUASTERIL® lze aplikovat na jakýchkoli objemech vody. Pro úpravu objemů vody jsou připraveny balení na dezinfekci vody v lahvích (5 x 2 litry), v kanystrech (5 x 20 litrů) a ve větším objemu 300 litrů a 1000 litrů. Z technického hlediska je systém AQUASTERIL® (na rozdíl od ostatních souprav) univerzálně použitelný na různých zdrojích vody bez jakéhokoli omezení, aplikaci si uživatel provádí sám dle návodu k použití, který je součástí každé soupravy v psané i v piktogramové formě. Systém AQUASTERIL® je zaregistrován ve formě ochranné známky ve výhradním vlastnictví firmy AQUA PLUS s.r.o.