AQUASOL – čištění produktovodů

AQUASOL – čištění produktovodů

Činidlo pro čištění produktovodů a dalších ploch kontaminovaných ropnými látkami.

AQUASOL 

Činidlo AQUASOL je určeno k odstraňování organických látek z pevných povrchů. Doporučené ředění činidla AQUASOL vodou je 1:10 až 1:1500. Použití teplého roztoku zvyšuje účinek činidla.

Koncentrované činidlo AQUASOL nemá žíravé účinky, při styku s citlivou pokožkou a sliznicemi lze očekávat dráždivou reakci. Z těchto důvodů je obal s označen symbolem a nápisem „Dráždivá látka“.

Fyzikálně chemické vlastnosti činidla AQUASOL:

Koncentrované činidlo AQUASOL je vazká, čirá kapalina žluté až žlutočervené barvy, ředitelná vodou v jakémkoli poměru. Koncentrované činidlo vykazuje alkalickou reakci, při intenzivním míchání se na povrchu kapaliny tvoří bílá pěna, která v průběhu krátké doby zmizí. Po aplikaci činidla na hladký povrch se vytvoří kluzká vrstva, kterou lze snadno odstranit omytím vodou.

Naředěním činidla AQUASOL vodou v poměru 1:50 – 1:100 získáme pracovní roztok, který lze aplikovat. Činidlo má zanedbatelný obsah extrahovatelných nepolárních látek. Koncentrované činidlo, ani pracovní roztoky prostředku AQUASOL nemá ve styku s nepoškozenou lidskou pokožkou agresivní účinky. Koncentrované činidlo AQUASOL nepodléhá po dobu minimálně tří let skladování fyzikálně chemickým změnám, které by negativně ovlivnily účinnost činidla.

Činidlo je při zajištění základních podmínek biodegradace odbouratelné prakticky ze 100%.

Balení, doprava a skladování:

Činidlo AQUASOL je baleno a distribuováno v polyethylenových uzavřených nádobách o objemu 25 a 50 litrů označených etiketou s uvedením názvu výrobku, datem výroby, objemu náplně, doporučením k skladování, stručným návodem k použití, základními pokyny k manipulaci s činidlem AQUASOL a zásady pro práci s činidlem.

Použití:

Činidlo AQUASOL nařeďte vodou a aplikujte na povrch čištěného materiálu stříkáním, nebo natíráním. Po cca 5 – 10 minutách opláchněte čištěný povrch proudem vody. Zbytky činidla a vzniklé odpady shromažďujte ve zvláštních nádobách a likvidujte dle ustanovení příslušných platných předpisů.

Bezpečnostní věty:            R 36/38        S21/22/23       S36/37/39   

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „AQUASOL – čištění produktovodů“

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *